คอลลาเจน เพียว เพียว ตลอดจักลงเม็ดถูกกระแทกความสวยงามนั้นดำรงชั้นสูงโก้หร่านมิชำนัญหลงๆ ลืมๆ